Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 044   Moraceae murovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Morus murva
      1 Morus alba bela murva
      2 Morus nigra črna murva
    2   Fikus smokvovec
      1 Ficus carina navadni smokvovec
    3   Broussonetia papirjevka
      1 Broussonetia papyrifera navadna papirjevka
    4   Maclura maklura
      1 Maclura pomifera navadna maklura