Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 115   Menyanthaceae mrzličevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Menyanthes mrzličnik
V     1 Menyanthes trifoliata navadni mrzličnik
    2   Nymphoides močvirka
V     1 Nymphoides peltata ščitolistna močvirka