Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 126   Globulariaceae mračičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Globularia mračica
      1 Globularia punctata navadna mračica
      2 Globularia cordifolia srčastolistna mračica
      3 Globularia nudicaulis golostebelna mračica