Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 081   Euphorbiaceae mlečkovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Euphorbia mleček
      1 Euphorbia nutans kimasti mleček
      2 Euphorbia humifusa polegli mleček
      3 Euphorbia peplis obmorski mleček
      4 Euphorbia chamaesyce- subsp. massiliensis pritlikavi mleček
      5 Euphorbia maculata pegasti mleček
      6 Euphorbia prostrata plazeči mleček
      7 Euphorbia marginata obrobljeni mleček
      8 Euphorbia helioscopia sončni mleček
      9 Euphorbia platyphyllos širokolistni mleček
        - subsp. platyphyllos  
        - subsp. literata  
      10 Euphorbia stricta nazobčanolistni mleček
V     11 Euphorbia villosa dlakavi mleček
Ex     12 Euphorbia palustris močvirski mleček
      13 Euphorbia angulata robati mleček
      14 Euphorbia dulcis sladki mleček
        - subsp. dulcis  
        - subsp. incompta  
      15 Euphorbia carniolica kranjski mleček
      16 Euphorbia verrucosa bradavičasti mleček
      17 Euphorbia fragifera jagodasti mleček
      18 Euphorbia epithymoides mnogobarvni mleček
      19 Euphorbia peplus vrtni mleček
K     20 Euphorbia peploides grobljasti mleček
      21 Euphorbia exigua mali mleček
      22 Euphorbia falcata srpasti mleček
      23 Euphorbia taurinensis torinski mleček
K     24 Euphorbia segetalis žitni mleček
      25 Euphorbia amygdaloides mandljevolistni mleček
      26 Euphorbia myrsinitetes naskalni mleček
R     27 Euphorbia triflora skalni mleček
        - subsp.triflora  
        - subsp.kerneri Kernerjev mleček
E     28 Euphorbia lucida bleščeči mleček
      29 Euphorbia cyparissias cipresasti mleček
      30 Euphorbia virgata šibasti mleček
K     31 Euphorbia pinea igličastolistni mleček
      32 Euphorbia esula ostri mleček
      33 Euphorbia nicaeensis gladki mleček
      34 Euphorbia lathyris križnolistni mleček
    2   Mercurialis golšec
      1 Mercurialis annua enoletni golšec
      2 Mercurialis perennis trpežni golšec
      3 Mercurialis ovata jajčastolistni golšec
    3   Acalypha akalifa
      1 Acalypha virginica virginijska akalifa