Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 014   Marsileaceae marzilkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Marsilea marzilka
V Z - H   1 Marsilea quadrifolia štiriperesna marzilka
    2   Pilularia osvaljkarica
Ex     1 Pilularia globulifera okroglasta osvaljkarica