Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 023   Nymphaeaceae lokvanjevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Nymphaea lokvanj
V     1 Nymphaea alba beli lokvanj
    2   Nuphar blatnik
V     1 Nuphar lutea rumeni blatnik