Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 163   Juncaceae ločkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Juncus ločje
      1 Juncus bufonius žabje ločje
      2 Juncus tenageia blatno ločje
      3 Juncus sphaerocarpus obloplodno ločje
      4 Juncus tenuis nežno ločje
      5 Juncus compresus stisnjeno ločje
      6 Juncus gerardii Gerardovo ločje
R     7 Juncus trifidus trikrpo ločje
      8 Juncus monanthos enocvetno ločje
      9 Juncus inflexus sivozeleno ločje
R     10 Juncus longicornis črnoplodno ločje
      11 Juncus filiformis nitasto ločje
      12 Juncus conglomeratus klobčasto ločje
      13 Juncus effusus navadno ločje
      14 Juncus jacquinii Jacquinovo ločje
R     15 Juncus maritimus obmorsko ločje
      16 Juncus acutus ostro ločje
      17 Juncus littoralis obrežno ločje
      18 Juncus subnodulosus topocvetno ločje
      19 Juncus alpino–articulatus alpsko ločje
      20 Juncus articulatus bleščečeplodno ločje
      21 Juncus acutiflorus ostrocvetno ločje
K     22 Juncus atratus temnocvetno ločje
      23 Juncus bulbosus rušnato ločje
    2   Luzula bekica
      1 Luzula luzulina rumenocvetna bekica
      2 Luzula forsteri Forsterjeva bekica
      3 Luzula pilosa dlakava bekica
      4 Luzula luzuloides belkasta bekica
        - subsp. luzuloides
        - subsp. rubella
      5 Luzula nivea snežnobela bekica
      6 Luzula sylvatica gozdna bekica
        - subsp. sylvatica
        - subsp. sieberi
R     7 Luzula alpinopilosa rjava bekica
      8 Luzula spicata klasnata bekica
      9 Luzula campestris poljska bekica
      10 Luzula divulgatiformis Kirschnerjeva bekica
      11 Luzula divulga štrkava bekica
      12 Luzula multiflora mnogocvetna bekica
      13 Luzula sudetica sudetska bekica
      14 Luzula alpina alpska bekica
      15 Luzula exspectata pričakovana bekica