Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 001   Lycopodiaceae lisičjakovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
  Z - H 1   Huperzia lisičje
  Z - H   1 Huperzia selago brezklasno lisičje
  Z - H 2   Diphasiastrum dvorednik
  Z - H   1 Diphasiastrum complanatum sploščeni dvorednik
  Z - H   2 Diphasiastrum tristachyum troklasi dvorednik
R Z - H   3 Diphasiastrum issleri Isslerjev dvorednik
  Z - H   4 Diphasiastrum alpinum alpski dvorednik
  Z - H 3   Lycopodium lisičjak
  Z - H   1 Lycopodium clavatum kijasti lisičjak
  Z - H   2 Lycopodium annotinum brinolistni lisičjak
  Z - H 4   Lycopodiella blatec
V Z - H   1 Lycopodiella inundata barjanski blatec