Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 098   Tiliaceae lipovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Tilia lipa
      1 Tilia cordata lipovec
      2 Tilia platyphyllos navadna lipa