Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 040   Corylaceae leskovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Corylus leska
      1 Corylus avellana navadna leska
K     2 Corylus maxima velika leska
      3 Corylus colurna turška leska