Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 005   Adiantaceae laskovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Adiantum venerini laski
V Z - H   1 Adiantum capillus–veneris venerini laski