Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 077   Santalaceae lanikovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Osyris metlina
      1 Osyris alba bela metlina
    2   Thesium lanika
      1 Thesium bavarum bavarska lanika
      2 Thesium linophyllon navadna lanika
      3 Thesium divaricatum razkrečena lanika
      4 Thesium pyrenaicum pirenejska lanika
        - subsp. pyrenaicum
        - subsp. alpestre
      5 Thesium alpinum alpska lanika
R     6 Thesium rostratum kljunastoplodna lanika