Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 162   Orchidaceae kukavičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Cypripedium lepi čeveljc
V Z - H   1 Cypripedium calceolus lepi čeveljc
    2   Limodorum splavka
V Z   1 Limodorum abortivum navadna splavka
    3   Cephalanthera naglavka
V Z   1 Cephalanthera longifolia dolgolistna naglavka
V Z   2 Cephalanthera damasonium bleda naglavka
V Z   3 Cephalanthera rubra rdeča naglavka
    4   Epipactis močvirnica
V Z   1 Epipactis palustris navadna močvirnica
  Z   2 Epipactis atrorubens temnordeča močvirnica
R Z   3 Epipactis microphylla drobnolistna močvirnica
  Z   4 Epipactis helleborine širokolistna močvirnica
  Z     - subsp. helleborine  
  Z     - subsp. orbiculare  
R Z     - subsp. leutei  
R Z   5 Epipactis latina italijanska močvirnica
R Z   6 Epipactis pontica pontska močvirnica
  Z   7 Epipactis nordeniorum Nordenova močvirnica
R Z   8 Epipactis muelleri Müllerjeva močvirnica
R Z   9 Epipactis greuteri Greuterjeva močvirnica
R Z   10 Epipactis purpurata purpurna močvirnica
R Z   11 Epipactis leptochila ozkoustna močvirnica
    5   Listera muhovnik
  Z   1 Listera ovata jajčastolistni muhovnik
V Z   2 Listera cordata srčastolistni muhovnik
    6   Neottia gnezdovnica
  Z   1 Neottia nidus–avis rjava gnezdovnica
    7   Goodyera mrežolistka
V Z   1 Goodyera repens plazeča mrežolistka
    8   Spiranthes škrbica
E Z - H   1 Spiranthes aestivalis poletna škrbica
V Z   2 Spiranthes spiralis zavita škrbica
    9   Coeloglossum volčji jezik
V Z   1 Coeloglossum viride zeleni volčji jezik
    10   Dactylorhiza prstasta kukavica
V Z   1 Dactylorhiza sambucina bezgova prstasta kukavica
V Z   2 Dactylorhiza incarnata mesnordeča prstasta kukavica
V Z   3 Dactylorhiza majalis majska prstasta kukavica
V Z   4 Dactylorhiza traunsteineri Traunsteinerjeva prstasta kukavica
  Z   5 Dactylorhiza laponica laponska prstasta kukavica
V Z   6 Dactylorhiza maculata pegasta prstasta kukavica
V Z     - subsp. maculata
V Z     - subsp. transsilvanica
V Z     - subsp. fuchsii
    11   Gymnadenia kukovičnik
V Z   1 Gymnadenia conopsea navadni kukovičnik
V Z   2 Gymnadenia odoratissima dehteči kukovičnik
    12   Nigritella murka
R Z   1 Nigritella rhellicani Rhellikanova murka
R Z   2 Nigritella lithopolitanica kamniška murka
R Z   3 Nigritella rubra črna murka
    13   Chamorchis cepetuljka
  Z   1 Chamorchis alpina alpska cepetuljka
    14   Platanthera vimenjak
  Z   1 Platanthera bifolia dvolistni vimenjak
R Z   2 Platanthera chlorantha zelenkasti vimenjak
    15   Pseudorchis ročice
  Z   1 Pseudorchis albida belkaste ročice
    16   Anacamptis pilovec
V Z   1 Anacamptis pyramidalis piramidasti pilovec
    17   Himantoglossum smrdljiva kukavica
V Z - H   1 Himantoglossum adriaticum jadranska smrdljiva kukavica
    18   Ophrys mačje uho
V Z   1 Ophrys insectifera muholiko mačje uho
E Z   2 Ophrys fusca rjavo mačje uho
V Z   3 Ophrys sphegodes osjeliko mačje uho
  Z   4 Ophrys tommasinii Tommasinijevo mačje uho
V Z   5 Ophrys incubacea temno mačje uho
V Z   6 Ophrys holosericea čmrljeliko mačje uho
V Z   7 Ophrys apifera čebeljeliko mačje uho
    19   Orchis kukavica
V Z   1 Orchis palustris močvirska kukavica
V Z   2 Orchis laxiflora rahlocvetna kukavica
V Z   3 Orchis morio navadna kukavica
V Z   4 Orchis papilionacea metuljasta kukavica
  Z   5 Orchis coriophora steničja kukavica
V Z     - subsp. coriophora  
E Z     - subsp. fragrans  
V Z   6 Orchis mascula stasita kukavica
  Z     - subsp. mascula  
  Z     - subsp. speciosa  
V Z   7 Orchis pallens bleda kukavica
Ex? Z   8 Orchis provincialis malocvetna kukavica
  Z     - subsp. provincialis  
  Z     - subsp. pauciflora  
V Z   9 Orchis simia opičja kukavica
V Z   10 Orchis militaris čeladasta kukavica
V Z   11 Orchis purpurea škrlatnordeča kukavica
V Z   12 Orchis tridentata trizoba kukavica
V Z   13 Orchis ustulata pikastocvetna kukavica
    20   Serapias ralovec
V Z   1 Serapias vomeracea velecvetni ralovec
    21   Traunsteinera oblasta kukavica
V Z   1 Traunsteinera globosa navadna oblasta kukavica
    22   Herminium grban
V Z   1 Herminium monorchis gomoljasti grban
    23   Epipogium nadbradec
E Z   1 Epipogium aphyllum brezlistni nadbradec
    24   Malaxis plevka
V Z   1 Malaxis monophyllos enolistna plevka
    25   Hammarbya barjevka
  Z   1 Hammarbya paludosa barjevka
    26   Liparis grezovka
R Z - H   1 Liparis loeselii Loeslova grezovka
    27   Corallorhiza koralasti koren
V Z   1 Corallorhiza trifida trokrpi koralasti koren