Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 071   Geraniaceae krvomočničevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Geranium krvomočnica
      1 Geranium macrorrhizum korenikasta krvomočnica
      2 Geranium argenteum srebrna krvomočnica
      3 Geranium sanguineum krvavordeča krvomočnica
      4 Geranium pratense travniška krvomočnica
      5 Geranium sylvaticum gozdna krvomočnica
      6 Geranium nodosum kolenčasta krvomočnica
      7 Geranium phaeum rjavordeča krvomočnica
        - subsp. phaeum
        - subsp. lividum
      8 Geranium palustre močvirska krvomočnica
      9 Geranium pyrenaicum pirenejska krvomočnica
      10 Geranium thunbergii Thunbergova krvomočnica
      11 Geranium sibiricum sibirska krvomočnica
      12 Geranium rotundifolium okroglolistna krvomočnica
      13 Geranium molle mehka krvomočnica
      14 Geranium pusillum pritlična krvomočnica
      15 Geranium columbinum golobja krvomočnica
      16 Geranium dissectum nacepljenolistna krvomočnica
      17 Geranium lucidum blesteča krvomočnica
      18 Geranium robertianum smrdljička
      19 Geranium purpureum škrlatnordeča krvomočnica
    2   Erodium čapljevec
      1 Erodium cicutarium navadni čapljevec
K     2 Erodium moschatum muškatni čapljevec
K     3 Erodium malacoides srčastolistni čapljevec
      4 Erodium ciconium dolgokljunati čapljevec