Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 007   Thelypteridaceae krpačevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Thelypteris krpača
V     1 Thelypteris palustris močvirska krpača
      2 Thelypteris limbosperma navadna krpača
    2   Phegopteris bukovčica
      1 Phegopteris connectilis navadna bukovčica