Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 093   Brassicaceae (Cruciferae) križnice
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Sisymbrium dihnik
      1 Sisymbrium officinale navadni dihnik
      2 Sisymbrium strictissimum togi dihnik
      3 Sisymbrium loeselii Loeselov dihnik
      4 Sisymbrium altissimum visoki dihnik
      5 Sisymbrium orientale vzhodni dihnik
    2   Descurainia žabji koprc
      1 Descurainia sophia žabji koprc
    3   Alliaria česnovka
      1 Alliaria petiolata česnovka
    4   Arabidopsis repnjakovec
      1 Arabidopsis thaliana navadni repnjakovec
    5   Myagrum riža
      1 Myagrum perfoliatum preraslolistnariža
    6   Bunias pikasti lušček
      1 Bunias erucago rukvičasti pikasti lušček
      2 Bunias orientalis vzhodni pikasti lušček
    7   Erysimum šebenik
      1 Erysimum cheiri zlati šebenik, zlatenec
      2 Erysimum cheiranthoides zlatnati šebenik
      3 Erysimum repandum zasločeni šebenik
      4 Erysimum odoratum dišeči šebenik
R     5 Erysimum carniolicum kranjski šebenik
      6 Erysimum sylvestre gozdni šebenik
    8   Hesperis nočnica
      1 Hesperis matronalis vrtna nočnica
      2 Hesperis candita bela nočnica
      3 Hesperis sylvestris gozdna nočnica
    9   Matthiola šeboj
      1 Matthiola incana šeboj, fajgelj
    10   Chorispora členolusk
      1 Chorispora tenella nežni členolusk
    11   Barbarea barbica
      1 Barbarea vulgaris navadna barbica
        var. arcuata  
      2 Barbarea stricta toga barbica
      3 Barbarea intermedia vmesna barbica
    12   Rorippa potočarka
      1 Rorippa austriaca avstrijska potočarka
V     2 Rorippa amphibia prava potočarka
      3 Rorippa prostrata polegla potočarka
      4 Rorippa sylvestris divja potočarka (“gozdna”)
      5 Rorippa pyrenaica pirenejska potočarka
      6 Rorippa lippizensis lipiška potočarka
      7 Rorippa palustris navadna potočarka
R     8 Rorippa islandica islandska potočarka
    13   Armoracia hren
      1 Armoracia rusticana navadni hren
    14   Nasturtium vodna kreša
      1 Nasturtium officinale navadna vodna kreša
R     2 Nasturtium microphyllum drobnolistna vodna kreša
    15   Cardamine penuša, konopnica, mlaja
      1 Cardamine trifolia trilistna penuša
      2 Cardamine amara grenka penuša
        - subsp. amara  
        - subsp. austriaca  
      3 Cardamine pratensis travniška penuša
        - subsp. pratensis  
        - subsp. matthioli  
        - subsp. majovskii  
      4 Cardamine glauca sinja penuša
R     5 Cardamine resedifolia katančevolistna penuša
      6 Cardamine impatiens penuša nedotika
      7 Cardamine flexuosa gozdna penuša
      8 Cardamine hirsuta dlakava penuša
      9 Cardamine bulbifera brstična konopnica
      10 Cardamine pentaphyllos peterolistna konopnica
      11 Cardamine kitaibelii mnogolistna konopnica
      12 Cardamine enneaphyllos deveterolistna konopnica
      13 Cardamine waldsteinii zasavska konopnica
    16   Cardaminopsis pešunjak
      1 Cardaminopsis arenosa peskovni pešunjak
      2 Cardaminopsis halleri Hallerjev pešunjak
        - subsp. halleri  
        - subsp. ovirensis  
    17   Arabis repnjak
      1 Arabis glabra goli repnjak, stolpica
      2 Arabis turrita slokastoplodni repnjak
R     3 Arabis pauciflora malocvetni repnjak
    agregat 4-6 Arabis hirsuta dlakavi repnjak
      4 Arabis nemorensis ploskoluski repnjak
      5 Arabis sagittata puščičasti repnjak
      6 Arabis hirsuta dlakavi repnjak
      7 Arabis alpina alpski repnjak
        - subsp. alpina  
        - subsp. caucasica  
      8 Arabis vochinensis bohinjski repnjak
R Z - H   9 Arabis scopoliana Scopolijev repnjak
      10 Arabis soyeri Jacquinov repnjak
      11 Arabis bellidifolia nizki repnjak
        - subsp. bellidifolia  
        - subsp. stellulata  
      12 Arabis ciliata češuljasti repnjak
      13 Arabis muralis zidni repnjak
      14 Arabis caerulea modrikasti repnjak
    18   Lunaria srebrenka
      1 Lunaria rediviva trpežna srebrenka
      2 Lunaria annua enoletna srebrenka
    19   Peltaria ploščevica
      1 Peltaria alliacea ploščevica
    20   Aurinia zlatenka
      1 Aurinia saxatilis skalna zlatenka
      2 Aurinia petraea kamna zlatenka
    21   Alyssum grobeljnik
      1 Alyssum alyssoides navadni grobeljnik
      2 Alyssum montanum gorski grobeljnik
        - subsp. montanum  
E Z - H     - subsp. pluscanescens  
      3 Alyssum ovirense obirski grobeljnik
    22   Berteroa sivec
      1 Berteroa incana navadni sivec
    23   Draba gladnica
      1 Draba aizoides vednozelena gladnica
R     2 Draba aspera srhka gladnica
R     3 Draba dubia goloplodna gladnica
      4 Draba tomentosa dlakava gladnica
K     5 Draba muralis pozidna gladnica
K     6 Draba nemorosa podlesna gladnica
    24   Erophila kokošnica
      1 Erophila verna spomladanska kokošnica
      2 Erophila spathulata lopatičastolistna kokošnica
      3 Erophila praecox rana kokošnica
    25   Petrocallis kamnokras
      1 Petrocallis pyrenaica pirenejski kamnokras
    26   Kernera kernejevka
      1 Kernera saxatilis skalna kernejevka
    27   Camelina riček
      1 Camelina rumelica rumelijski riček
      2 Camelina microcarpa drobnoplodni riček
      3 Camelina sativa navadni riček
      4 Camelina alyssum zobati riček
    28   Neslia luščenec
      1 Neslia paniculata latasti luščenec
    29   Capsella plešec
      1 Capsella bursa–pastoris navadni plešec
      2 Capsella rubella rdečkasti plešec
    30   Pritzelago krešica
      1 Pritzelago alpina alpska krešica
        - subsp. alpina  
        - subsp. austroalpina  
    31   Hymenolobus slanuša
      1 Hymenolobus procumbens polegla slanuša
    32   Hornungia skalnica
R     1 Hornungia petraea navadna skalnica
    33   Thlapsi mošnjak
      1 Thlapsi arvense njivski mošnjak
      2 Thlapsi alliaceum česnati mošnjak
      3 Thlapsi perfoliatum prerasli mošnjak
      4 Thlapsi sylvestre gozdni mošnjak
      5 Thlapsi praecox rani mošnjak
      6 Thlapsi minimum Kernerjev mošnjak
      7 Thlapsi cepeaefolium subsp. rotundifolium okroglolistni mošnjak
    34   Aethionema kamnica
      1 Aethionema saxatile navadna kamnica
    35   Iberis grenik
      1 Iberis sempervirens vednozeleni grenik
      2 Iberis amara obrečni grenik
      3 Iberis linifolia srednji grenik
      4 Iberis umbellata kobulasti grenik
      5 Iberis pinnata pernatolistni grenik
    36   Biscutella šparnica
      1 Biscutella laevigata navadna šparnica
    37   Lepidium draguša
      1 Lepidium virginicum virginijska draguša
      2 Lepidium campestre poljska draguša
      3 Lepidium sativum vrtna draguša, vrtna kreša
      4 Lepidium ruderale grobljasta draguša
      5 Lepidium rerfoliatum preraslolistna draguša
      6 Lepidium graminifolium travnolistna draguša
    38   Cardaria poprovnik
      1 Cardaria draba navadni poprovnik
    39   Coronopus vranja noga
      1 Coronopus squamatus polegla vranja noga
    40   Conringia sinjec
      1 Conringia orientalis vzhodni sinjec
    41   Diplotaxis dvoredec
      1 Diplotaxis viminae šibasti dvoredec
      2 Diplotaxis muralis obzidni dvoredec
      3 Diplotaxis tenuifolia tankolistni dvoredec
    42   Brassica kapus, repa, ogrščica
      1 Brassica oleracea kapus, broskva
      2 Brassica rapa repa, oljna repica
      3 Brassica napus navadna ogrščica
      4 Brassica nigra črna ogrščica
    43   Sinapis gorjušica, gorčica
      1 Sinapis alba bela gorjušica
      2 Sinapis arvensis njivska gorjušica
    44   Eruca rukvica
      1 Eruca sativa navadna rukvica
    45   Erucastrum rigec
K     1 Erucastrum nasturtiifolium krešolistni rigec
      2 Erucastrum gallicum francoski rigec
    46   Cakile morska gorjuša
E     1 Cakile maritima navadna morska gorjuša
    47   Rapistrum repnica
      1 Rapistrum perenne trpežna repnica
      2 Rapistrum rugosum grbasta repnica
    48   Calepina kropilnica
      1 Calepina irregularis navadna kropilnica
    1   Raphanus redkev
      1 Raphanus raphanistrum njivska redkev
      2 Raphanus sativum vrtna redkev, redkvica