Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 075   Rhamnaceae krhlikovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Paliurus derak
      1 Paliurus spina–christi navadni derak
    2   Ziziphus čičimak, žižola
      1 Ziziphus jujuba navadni čičimak, žižola
    3   Frangula krhlika
      1 Frangula rupestris skalna krhlika
      2 Frangula alnus navadna krhlika
    4   Rhamnus kozja češnja
      1 Rhamnus catharticus čistilna kozja češnja
      2 Rhamnus saxatillis razkrečena kozja češnja
      3 Rhamnus pumila nizka kozja češnja
      4 Rhamnus fallax kranjska čozja češnja