Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 087   Hypericaceae krčničevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Hypericum krčnica
      1 Hypericum androsaemum jagodasta krčnica
      2 Hypericum humifusum polegla krčnica
      3 Hypericum hirsutum dlakava krčnica
      4 Hypericum elodes močvirska krčnica
      5 Hypericum maculatum pegasta krčnica
        - subsp. maculatum  
        - subsp. obtusiusculum  
      6 Hypericum tetrapterum krilata krčnica
      7 Hypericum montanum gorska krčnica
      8 Hypericum perforatum šentjanževka
R     9 Hypericum richeri subsp. grisebachii Richerjeva krčnica
K     10 Hypericum barbatum brkata krčnica
      11 Hypericum perfoliatum prerasla krčnica