Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 109   Caprifoliaceae kovačnikovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Lonicera kosteničevje
      1 Lonicera xylosteum puhastolistno kosteničevje
      2 Lonicera nigra črno kosteničevje
      3 Lonicera alpigena planinsko kosteničevje
      4 Lonicera caerulea modro kosteničevje
      5 Lonicera etrusca etrursko kosteničevje
      6 Lonicera caprifolium kovačnik
      7 Lonicera japonica japonsko kosteničevje
    2   Linnaea linejevka
E Z - H   1 Linnaea borealis severna linejevka