Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 047   Grossulariaceae kosmuljevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Ribes kosmulja, grozdičje
      1 Ribes uva-crispa kosmulja
        - subsp. lasiocarpum
        - subsp. uva-crispa
      2 Ribes rubrum rdeče grozdičje
      3 Ribes petraeum skalno grozdičje
      4 Ribes alpinum alpsko grozdičje
R     5 Ribes nigrum črno grozdičje