Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 046   Urticaceaea koprivovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Urtica kopriva
      1 Urtica dioica velika kopriva
      2 Urtica galeopsifolia zebratovolistna kopriva
      3 Urtica urens mala kopriva
    2   Parietaria krišina
      1 Parietaria officinalis navadna krišina
      2 Parietaria judaica razrasla krišina