Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 094   Resedaceae katančevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Reseda katanec
      1 Reseda lutea rumeni katanec
      2 Reseda phyteuma repuščev katanec
      3 Reseda luteola rumenkasti katanec