Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 049   Saxifragaceae kamnokrečevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Saxifraga kamnokreč, kreč
      1 Saxifraga oppositifolia nasprotnilistni kamnokreč
      2 Saxifraga caesia sinjezeleni kamnokreč
      3 Saxifraga squarrosa nasršeni kamnokreč
      4 Saxifraga burseriana Burserjev kamnokreč
      5 Saxifraga crustata skorjasti kamnokreč
      6 Saxifraga hostii Hostov kamnokreč
      7 Saxifraga paniculata grozdasti kamnokreč
R     8 Saxifraga mutata spremenjeni kamnokreč
      9 Saxifraga aizoides vednozeleni kamnokreč
      10 Saxifraga tenella nežni kamnokreč
      11 Saxifraga sedoides homulični kamnokreč
      12 Saxifraga hohenwartii Hohenwartov kamnokreč
      13 Saxifraga androsacea oklepasti kamnokreč
      14 Saxifraga exarata izbrazdani kamnokreč
        - subsp. moschata muškatni kamnikreč
        - subsp. carniolica kranjski kamnikreč
        - subsp. atropurpurata črnoškrlatni kamnikreč
K     15 Saxifraga granulata zrnati kamnokreč
R     16 Saxifraga bulbifera brstični kamnokreč
      17 Saxifraga petraea skalni kamnokreč
      18 Saxifraga adscendens kipeči kamnokreč
      19 Saxifraga tridactylites triprsti kamnokreč
      20 Saxifraga stellaris zvezdasti kamnokreč
        - subsp. alpigena
        - subsp. profilera
      21 Saxifraga cuneifolia klinolistni kamnokreč
      22 Saxifraga rotundifolia okroglolistni kamnokreč
R     23 Saxifraga paradoxa nenavadni kamnokreč
    2   Chrysosplenium vraničnik
      1 Chrysosplenium alternifolium premenjalnolistni vraničnik
      2 Chrysosplenium oppositifolium nasprotnolistni vraničnik