Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 088   Elatinaceae Jelovčevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Elatine jelovka
E     1 Elatine triandra troprašna jelovka
E     2 Elatine hexandra šesteroprašna jelovka
K     3 Elatine hydropiper poprasta jelovka