Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 066   Aceraceae javorovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Acer javor
      1 Acer negundo amerikanski javor
R     2 Acer tataricum tatarski javor
      3 Acer pseudoplatanus beli javor
      4 Acer platanoides ostrolistni javor
      5 Acer campestre maklen
      6 Acer obtusatum topokrpi javor
      7 Acer monspessulanum trokrpi javor
      8 Acer hyrcanum hirkanijski javor