Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 073   Polygalaceae grebenuševke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Polygala grebenuša
      1 Polygala chamaebuxus žanjevec
      2 Polygala major velika grebenuša
      3 Polygala nicaeensis francoska grebenuša
        - subsp. mediterranea  
        - subsp. forojulensis  
      4 Polygala comosa čopasta grebenuša
      5 Polygala vulgaris navadna grebenuša
        - subsp. vulgaris  
        - subsp. oxyptera  
      6 Polygala alpestris predalpska grebenuša
R     7 Polygala croatica hrvaška grebenuša
      8 Polygala amara grenka grebenuša
        - subsp. amara  
        - subsp. brachyptera  
      9 Polygala amarella močvirska grebenuša