Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 010   Aspidiaceae glistovničevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Polystichum podlesnica
      1 Polystichum lonchitis kopjasta podlesnica
      2 Polystichum aculeatum bodeča podlesnica
      3 Polystichum setiferum luskastodlakava podlesnica
      4 Polystichum braunii Braunova podlesnica
    2   Dryopteris glistovnica
      1 Dryopteris filix–mas navadna glistovnica
      2 Dryopteris affinis neprava glistovnica
        - subsp. affinis
        - subsp. borreri
        - subsp. cambrensis
      3 Dryopteris villarii Villarjeva glistovnica
      4 Dryopteris submontana podgorska glistovnica
      5 Dryopteris dilatata širokolistna glistovnica
      6 Dryopteris expansa slična glistovnica
      7 Dryopteris remota mlahava glistovnica
      8 Dryopteris carthusiana bodičasta glistovnica
Ex     9 Dryopteris cristata češljasta glistovnica
    3   Gymnocarpium hrastovka
      1 Gymnocarpium dryopteris hrastovka
      2 Gymnocarpium robertianum apnenka