Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 041   Carpinaceae gabrovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Ostrya črni gaber
      1 Ostrya carpinifolia črni gaber
    2   Carpinus gaber
      1 Carpinus betulus (beli) navadni gaber
      2 Carpinus orientalis kraški gaber