Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 035   Polygonaceae dresnovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Polygonum dresen
Ex?     1 Polygonum maritimum obmorska dresen
      2 Polygonum oxyspermum rjastoplodna dresen
      3 Polygonum arenastrum pohojena dresen
        - subsp. arenastrum  
        - subsp. calcatum  
      4 Polygonum aviculare ptičja dresen
        - subsp. aviculare  
        - subsp. rectum  
Ex?     5 Polygonum bellardii kitaibelova dresen
      6 Polygonum bistorta kačja dresen
      7 Polygonum viviparum živorodna dresen
      8 Polygonum amphibium vodna dresen
      9 Polygonum orientale vzhodna dresen
      10 Polygonum persicaria breskova dresen
      11 Polygonum lapathifolium ščavjelistna dresen
        - subsp. lapathifolium  
        - subsp. pallidum  
      12 Polygonum hydropiper poprasta dresen
      13 Polygonum mite mila dresen
      14 Polygonum minus mala dresen
    2   Fallopia dresnik, slakovec
      1 Fallopia japonica japonski dresnik
      2 Fallopia sachalinensis sahalinski dresnik
      3 Fallopia baldschuanica grmasti slakovec
      4 Fallopia convolvulus navadni slakovec
      5 Fallopia dumetorum hostni slakovec
    3   Fagopyrum ajda
      1 Fagopyrum esculentum navadna ajda
Ex?     2 Fagopyrum tataricum nora ajda
    4   Oxyria kislec
      1 Oxyria digyna alpski kislec
    5   Rheum rabarbara
      1 Rheum rhabarbarum navadna rabarbara
    6   Rumex kislica
      1 Rumex acetosella mala kislica
        - subsp. acetosella  
        - subsp. pyrenaicus  
        - subsp. acetoselloides  
      1 - subsp. multifidus  
      1 - subsp. tenuifolia  
      2 Rumex scutatus ščitasta kislica
      3 Rumex acetosa navadna kislica
      4 Rumex alpestris planinska kislica
      5 Rumex thyrsiflorus latasta kislica
      6 Rumex nivalis snežna kislica
      7 Rumex longifolius dolgolistna kislica
V     8 Rumex aquaticus vodna kislica
      9 Rumex alpinus alpska kislica
V     10 Rumex maritimus zlatorumena kislica
V     11 Rumex palustris močvirska kislica
R     12 Rumex stenophyllus ozkolistna kislica
      13 Rumex obtusifolius topolistna kislica
        - subsp. obtusifolius  
        - subsp. transiens  
        - subsp. sylvestris  
      14 Rumex pulcher lepa kislica
      15 Rumex sanguineus krvava kislica
      16 Rumex confertus gostocvetna kislica
      17 Rumex patientia trpežna kislica
      18 Rumex kerneri Kernerjeva kislica
      19 Rumex hydrolapathum konjska kislica
      20 Rumex conglomeratus klobčasta kislica
      21 Rumex crispus kodrastolistna kislica
        križanci  
        Rumex x rubescens (R. obtusifolius x R. patientia) rdečkasta kislica
        Rumex x heterophyllos (R. aquaticus x R. hydrolapathum) raznolistna kislica
        Rumex x platyphyllos (R. aquaticus x R. obtusifolia) ploskolistna kislica
        Rumex x pratensis (R. crispus x R. obtusifolia) travniška kislica
        Rumex x stenophylloides (R. maritimus x R. stenophyllos) obrežna kislica