Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 103   Cornaceae drenovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Cornus dren
      1 Cornus mas rumeni dren
      2 Cornus sanguinea rdeči dren
        - subsp. australis
        - subsp. hungarica