Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 068   Oxalidaceae deteljičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Oxalis zajčja deteljica
      1 Oxalis acetosella navadna zajčja deteljica
      2 Oxalis articulata členkasta zajčja deteljica
      3 Oxalis fontana toga zajčja deteljica
      4 Oxalis dillenii Dillenijeva zajčja deteljica
      5 Oxalis corniculata rogata zajčja deteljica