Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 158   Melanthiaceae čmerikovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Tofieldia žiljka
      1 Tofieldia calyculata navadna žiljka
    2   Veratrum čmerika
V     1 Veratrum nigrum črna čmerika
      2 Veratrum album  
        - subsp. album bela čmerika
        - subsp. lobelianum Lobelova (zelena) čmerika