Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 129   Bignoniaceae cigarovčevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Catalpa cigarovec
      1 Catalpa bignonioides navadni cigarovec
    2   Paulownia pavlovnija
      1 Paulownia tomentosa pavlovnija