Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 026   Berberidaceae češminovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Epimedium vimček
      1 Epimedium alpinum alpski vimček
    2   Berberis češmin
      1 Berberis vulgaris navadni češmin
    3   Mahonia mahonija
      1 Mahonia aquifolium navadna mahonija