Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 124   Buddlejaceae Budlejevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Buddleja budleja
      1 Buddleja davidii Davidova budleja