Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 097   Cucurbitaceae bučevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Ecballium štrkavec
E     1 Ecballium elaterium navadni štrkavec
    2   Bryonia bluščec
      1 Bryonia alba črnojagodasti bluščec
      2 Bryonia dioica rdečejagodasti bluščec
    3   Cucumis kumara
      1 Cucumis sativus navadna kumara
    4   Cucurbita buča
      1 Cucurbita pepo navadna buča
    5   Echinocystis oljna bučka
      1 Echinocystis lobata oljna bučka
    6   Thladiantha zmečkanka
      1 Thladiantha dubia navadna zmečkanka
    7   Citrullus lubenica
      1 Citrullus lanatus lubenica