Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 90   Cistaceae brškinovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Cistus brškin
Ex     1 Cistus salviifolius kaduljelistni brškim
    2   Fumana poljanka
      1 Fumana procumbens polegla poljanka
K     2 Fumana ericoides timijanovolistna poljanka
    3   Helianthemum popon
      1 Helianthemum nummularium navadni popon
        - subsp. glabrum blesteči popon
        - subsp. obscurum jajčasti popon
        - subsp. grandiflorum velecvetni popon
      2 Helianthemum canum sivkasti popon
      3 Helianthemum alpestre planinski popon
      4 Helianthemum rupifragum skalni popon