Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 118   Rubiaceae broščevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Sherardia rdečina
      1 Sherardia arvensis njivska rdečina
    2   Asperula perla
      1 Asperula aristata dolgocvetna perla
      2 Asperula cynanchica hribska perla
      3 Asperula taurina turinska perla
      4 Asperula tinctoria barvilna perla
      5 Asperula arvensis njivska perla
      6 Asperula beckiana Beckova perla
    3   Galium lakota
      1 Galium rotundifolium okroglolistna lakota
      2 Galium boreale severna lakota
R     3 Galium rubioides broščeva lakota
      4 Galium odoratum dišeča lakota
      5 Galium uliginosum barska lakota
      6 Galium constrictum gostocvetna lakota
      7 Galium palustre močvirska lakota
      8 Galium elongatum podolgasta lakota
      9 Galium verum prava lakota
      10 Galium wirtgenii Wirtgenova lakota
      11 Galium mollugo navadna lakota
      12 Galium album bela lakota
        - subsp. album
        - subsp. pycnotrichum
      13 Galium corrudifolium ozkolistna lakota
      14 Galium lucidum bleščeča lakota
      15 Galium purpureum škrlatna lakota
K     16 Galium glaucum sinjezelena lakota
      17 Galium leavigatum gladka lakota
      18 Galium schultesii Schultesova lakota
      19 Galium sylvaticum gozdna lakota
R     20 Galium austriacum avstrijska lakota
      21 Galium anisophyllon raznolistna lakota
      22 Galium saxatile skalna lakota
      23 Galium noricum noriška lakota
      24 Galium pumilum nizka lakota
      25 Galium spurium neprava lakota
        - subsp. spurinum
        - subsp. infestum
      26 Galium aparine plezajoča lakota
      27 Galium tricornutum trirogljata lakota
      28 Galium parisiense pariška lakota
      29 Galium divaricatum razkrečena lakota
    4   Cruciata dremota
      1 Cruciata laevipes navadna dremota
      2 Cruciata glabra gola dremota
    5   Rubia brošč
      1 Rubia tinctorum pravi brošč
      2 Rubia peregrina divji brošč