Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 039   Betulaceae brezovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Betula breza
      1 Betula pendula navadna breza
      2 Betula pubescens puhasta breza
    2   Alnus jelša
      3 Alnus glutinosa črna jelša
      2 Alnus incana siva jelša
      1 Alnus viridis zelena jelša