Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 043   Ulmaceae brestovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Ulmus brest
      1 Ulmus glabra goli brest
      2 Ulmus minor poljski brest
      3 Ulmus canescens okroglolistni brest
      4 Ulmus laevis dolgopecljati brest
    2   Celtis koprivovec
R     1 Celtis australis navadni koprivovec