Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 016   Pinaceae borovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Abies jelka
      1 Abies nordmanniana kavkaška jelka
      2 Abies alba bela jelka
      3 Abies pinsapo španska jelka
    2   Pseudotsuga duglazija
      1 Pseudotsuga menziesii duglazija
    3   Tsuga čuga
      1 Tsuga canadensis kanadska čuga
    4   Picea smreka
      1 Picea abies navadna smreka
      2 Picea pungens bodeča smreka
      3 Picea sitchensis sitka
      4 Picea omorika omorika, Pančićeva smreka
    5   Larix macesen
      1 Larix decidua navadni macesen
    6   Cedrus cedra
      1 Cedrus deodara himalajska cedra
      2 Cedrus atlantica atlaška cedra
    7   Pinus bor
      1 Pinus nigra črni bor
      2 Pinus sylvestris rdeči bor
      3 Pinus mugo rušje
      4 Pinus halepensis alepski bor
      5 Pinus pinea pinija
      6 Pinus cembra cemprin
      7 Pinus strobus gladki (zeleni) bor
      8 Pinus wallichiana himalajski bor