Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 149   Dioscoreaceae bljuščevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Tamus bljušč
      1 Tamus communis navadni bljušč