Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 108   Sambucaceae bezgovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Sambucus bezeg
      1 Sambucus ebulus smrdljivi bezeg, habat
      2 Sambucus nigra črni bezeg
        Sambucus racemosa divji bezeg
    2   Viburnum brogovita
      1 Viburnum opulus brogovita
      2 Viburnum lantana dobrovita
      3 Viburnum tinus nepravi lovor