Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 135 Campanulaceae zvončičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    3   Legousia njivno zrcalce
R     2 Legousia hybrida hibridno njivno zrcalce
      1 Legousia speculum-veneris navadno njivno zrcalce
    2   Adenophora obročnica
E Z - H   1 Adenophora liliifolia navadna obročnica
    8   Jasione ovčin
      1 Jasione montana gorski ovčin
    5   Phyteuma repuš
      3 Phyteuma nigrum črni repuš
      5 Phyteuma scorzonerifolium gadnjavolistni repuš
      7 Phyteuma orbiculare glavičasti repuš
      2 Phyteuma ovatum jajčasti repuš
      1 Phyteuma spicatum klasasti repuš
        - subsp. spicatum  
        - subsp. coeruleum  
      9 Phyteuma scheuchzeri subsp. columnae Scheuchzerjev repuš
      8 Phyteuma sieberi Sieberjev repuš
      6 Phyteuma betonicifolium trnocljev repuš
      4 Phyteuma zahlbruckneri Zahlbrucknerjev repuš
    4   Asyneuma repušec
K     1 Asyneuma canescens sivkasti repušec
    6   Physoplexis repušnik
  Z   1 Physoplexis comosa šopasti repušnik
    7   Edraianthus vrčica
R     1 Edraianthus tenuifolius tankolistna vrčica
R     2 Edraianthus graminifolius travnolistna vrčica
    1   Campanula zvončica
R     6 Campanula alpina alpska zvončica
      28 Campanula beckiana Beckova zvončica
      17 Campanula bononiensis bolonjska zvončica
      4 Campanula persicifolia breskovolistna zvončica
        - subsp. persicifolia  
        - subsp. sessiliflora  
V     5 Campanula barbata brkata zvončica
      23 Campanula inconcessa izrodna zvončica
      19 Campanula justiniana Justinova zvončica
      18 Campanula carnica karnijska zvončica
      11 Campanula spicata klasasta zvončica
      9 Campanula glomerata klobčasta zvončica
        - subsp. glomerata  
        - subsp. elliptica  
        - subsp. farinosa  
        - subsp. serotina  
      15 Campanula trachelium koprivasta zvončica
      20 Campanula marchesettii Marchesettijeva zvončica
      27 Campanula rotundifilia okroglolistna zvončica
      13 Campanula pyramidalis piramidasta zvončica
      2 Campanula patula razprostrta zvončica
      3 Campanula rapunculus repuščeva zvončica
      16 Campanula rapunculoides repuščevolistna zvončica
      25 Campanula cespitosa rušnata zvončica
      26 Campanula scheuchzeri Scheuchzerjeva zvončica
      7 Campanula sibirica sibirska zvončica
      10 Campanula cervicaria srhkodlakava zvončica
      14 Campanula latifolia širokolistna zvončica
      12 Campanula thyrsoides šopasta zvončica
        - subsp. thyrsoides  
        - subsp. carniolica  
      24 Campanula cochleariifolia trebušasta zvončica
      8 Campanula medium velecvetna zvončica
      21 Campanula waldsteiniana Waldsteinova zvončica
      22 Campanula witasekiana Witasekina zvončica
O Z - H   1 Campanula zoysii Zoisova zvončica