Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 089 Violaceae vijoličevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Viola vijolica
      14 Viola sororia ameriška vijolica
V     15 Viola uliginosa barjanska vijolica
      10 Viola alba bela vijolica
        - subsp. alba
        - subsp. scotophylla
        - subsp. denhardtii
      11 Viola suavis Beraudova vijolica
      13 Viola odorata dišeča vijolica
      19 Viola tricolor divja vijolica
        - subsp. tricolor
        - subsp. saxatilis
      20 Viola kitaibeliana drobnocvetna vijolica
      18 Viola biflora dvocvetna vijolica
      5 Viola reichenbachiana gozdna vijolica
      8 Viola collina hribska vijolica
      12 Viola adriatica jadranska vijolica
E     16 Viola palustris močvirska vijolica
      6 Viola mirabilis nenavadna vijolica
      21 Viola arvensis njivska vijolica
      2 Viola canina pasja vijolica
        subsp. canina
        subsp. ruppii
        subsp. schultzi
      17 Viola pinnata pernatolistna vijolica
R     9 Viola pyrenaica pirenejska vijolica
      4 Viola riviniana Rivinova vijolica
      23 Viola cornuta rogata vijolica
      3 Viola rupestris skalna vijolica
      7 Viola hirta srhkolakava vijolica
V     1 Viola elatior visoka vijolica
R     22 Viola zoysii Zoisova vijolica