Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 128 Plantaginaceae trpotčevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Plantago trpotec
V     2 Plantago cornuti Cornutijev trpotec
      7 Plantago atrata črnikasti trpotec
V     8 Plantago coronopus deljenolistni trpotec
      9 Plantago holosteum gredljasti trpotec
K     11 Plantago arenaria indijski trpotec
      10 Plantago maritima obmorski trpotec
      4 Plantago lanceolata ozkolistni trpotec
      6 Plantago argentea subsp. liburnica srebrni trpotec
      3 Plantago media srednji trpotec
      1 Plantago major veliki trpotec
        - subsp. major
        - subsp. intermedia
      5 Plantago altissima visoki trpotec