Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 164 Poaceae (Gramineae) trave
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Phyllostachys bambus
      1 Phyllostachys nigra črni bambus
      2 Phyllostachys bambusoides širokolistni bambus
    4   Festuca bilnica
R     13 Festuca amethystina ametistna bilnica
      3 Festuca drymeja agg. gorska bilnica (skupina)
R     3a Festuca drymeia gorska bilnica
      3b Festuca altissima gozdna bilnica
      14 Festuca halleri agg. Halerjeva bilnica (skupina)
      14a Festuca alpina alpska bilnica
      14b Festuca rupicaprina skalna bilnica
      14c Festuca stenantha ozkolatnata bilnica
R     14d Festuca intercedens vmesna bilnica
      4 Festuca pulchella lepa bilnica
        - subsp. pulchella lepa bilnica
        - subsp. jurana jurska bilnica
R     5 Festuca paniculata metličasta bilnica
      7 Festuca laxa mlahava bilnica
      8 Festuca quadriflora nizka bilnica
      6 Festuca spectabilis opazna bilnica
R       - subsp. carniolica kranjska bilnica
        - subsp. affinis gostocvetna bilnica
      2 Festuca gigantea orjaška bilnica
      15 Festuca ovina agg. ovčja bilnica (skupina)
R     15a Festuca ovina ovčja bilnica
      15b Festuca filiformis tankolistna bilnica
R     15c Festuca airoides polegla bilnica
      15d Festuca pallens sinjezelena bilnica
      15e Festuca guestfalica čvrsta bilnica
      9 Festuca varia agg. pisana bilnica (skupina)
R     9a Festuca varia pisana bilnica
R     9b Festuca alpestris predalpska bilnica
R     9c Festuca bosniaca bosanska bilnica
      9d Festuca calva gola bilnica
      11 Festuca heterophylla raznolistna bilnica
      10 Festuca rubra agg. rdeča bilnica (skupina)
      10a Festuca rubra rdeča bilnica
        - subsp. rubra rdeča bilnica
R       - subsp. juncea ločkasta bilnica
      10b Festuca nigrescens črnikasta bilnica
      10c Festuca heteromalla varljiva bilnica
R     10d Festuca trichophylla barjanska bilnica
      1 Festuca pratensis agg. travniška bilnica (skupina)
      1a Festuca pratensis travniška bilnica
R     1b Festuca apennina apeninska bilnica
      1c Festuca arundinacea trstikasta bilnica
        - subsp. arundinacea  
        - subsp. uechtritziana  
        - subsp. mediterranea  
      16 Festuca valesiaca agg. vališka bilnica (skupina)
      16a Festuca valesiaca vališka bilnica
      16b Festuca pseudovina neprava bilnica
      16c Festuca rupicola brazdnatolistna bilnica
      16d Festuca stricta ostrolistna bilnica
      16e Festuca brevipila raskavolistna bilnica
R     16f Festuca vivipara živorodna bilnica
      12 Festuca violacea agg. vijoličasta bilnica (skupina)
R     12a Festuca violacea vijoličasta bilnica
      12b Festuca norica noriška bilnica
      12c Festuca picturata pisana bilnica
      12d Festuca nitita bleščeča bilnica
    6   Vulpia bingeljc
R     1 Vulpia bromoides klasasti bingeljc
      3 Vulpia myuros navadni bingeljc
Ex     4 Vulpia fasciculata šopasti bingeljc
      2 Vulpia ciliata vejicati bingeljc
    60   Stipa bodalica
Ex? Z   2 Stipa joannis čopastodlakava bodalica
  Z   1 Stipa capillata lasasta bodalica
  Z   3 Stipa pulcherrima lepa bodalica
  Z   4 Stipa eriocaulis peresasta bodalica
  Z     - subsp. eriocaulis  
  Z     - subsp. austriaca  
  Z     - subsp. carniolica  
    32   Anthoxanthum boljka
      2 Anthoxanthum nipponicum alpska boljka
      1 Anthoxanthum odoratum dišeča boljka
    43   Elymus bored
      1 Elymus caninus navadni bored
        Elymus caninus var. caninus  
        Elymus caninus var. biflorus  
    35   Polypogon bradica
      1 Polypogon monspeliensis francoska bradica
      2 Polypogon viridis vretenčasta bradica
    33   Phalaris čužka
      5 Phalaris brachystachys gostocvetna čužka
      4 Phalaris canariensis kanadska čužka
      2 Phalaris minor mala čužka
      3 Phalaris paradoxa nenavadna čužka
      1 Phalaris arundinacea pisana čužka, pisanka
    54   Anisantha glistnik
      4 Anisantha diandra dolgoresi glistnik
        - subsp. diandra dolgoresi glistnik
        - subsp. rigida togi glistnik
      2 Anisantha sterilis jalovi glistnik
      3 Anisantha madritensis madridski glistnik
      1 Anisantha tectorum strešni glistnik
    51   Brachypodium glota
R     1 Brachypodium distachyon dvoklasa glota
      4 Brachypodium sylvaticum gozdna glota
      2 Brachypodium pinnatum navadna glota
      3 Brachypodium rupestre skalna glota
        - subsp. rupestre  
        - subsp. caespitosum  
    24   Gaudinia hrbtoresa
R     1 Gaudinia fragilis krhka hrbtoresa
    46   Hordeum ječmen
R     6 Hordeum geniculatum Gussonejev ječmen
      1 Hordeum distichon ječmen dvorednik
R     7 Hordeum secalinum kolenčasti ječmen
      3 Hordeum murinum mišji ječmen
      2 Hordeum vulgare navadni ječmen
      5 Hordeum marinum obmorski ječmen
      4 Hordeum leporinum zajčji ječmen
    45   Hordelymus ječmenka
      1 Hordelymus europaeus navadna ječmenka
    77   Paspalum jesenka
      2 Paspalum dilatatum velika jesenka
      1 Paspalum distichum vilasta jesenka
    55   Arundo kanela
      1 Arundo donax navadna kanela
Ex?     2 Arundo plinii Plinijeva kanela
    27   Rostraria kljunovka
      1 Rostraria cristata navadna kljunovka
        - subsp. cristata  
        - subsp. glabriflora  
    83   Zea koruza
      1 Zea mays koruza
    64   Eragrostis kosmatka
      4 Eragrostis pectinacea češljasta kosmatka
      2 Eragrostis frankii Frankova kosmatka
      5 Eragrostis minor mala kosmatka
      6 Eragrostis cilianensis mnogocvetna kosmatka
      1 Eragrostis pilosa prava kosmatka
      3 Eragrostis virescens zelenkasta kosmatka
    76   Echinochloa kostreba
      1 Echinochloa crus-galli navadna kostreba
    70   Tragus kozlovka
R     1 Tragus racemosus bodeča kozlovka
    18   Melica kraslika
      4 Melica uniflora enocvetna kraslika
R     2 Melica picta pisana kraslika
      1 Melica nutans previsna kraslika
      3 Melica ciliata vejicata kraslika
    11   Poa latovka
      19 Poa alpina alpska latovka
      4 Poa sylvicola atiška latovka
R     20 Poa badensis badenska latovka
R     8 Poa cenisia dvoredna latovka
      14 Poa compressa dvorezna latovka
      1 Poa annua enoletna latovka
      18 Poa bulbosa gomoljasta latovka
      9 Poa hybrida hibridna latovka
      23 Poa carniolica kranjska latovka
      13 Poa minor mala latovka
R     12 Poa laxa mlahava latovka
      15 Poa palustris močvirska latovka
      3 Poa trivialis navadna latovka
      22 Poa pumula nizka latovka
      6 Poa angustifolia ozkolistna latovka
      16 Poa nemoralis podlesna latovka
      2 Poa supina polegla latovka
R     17 Poa glauca sinjezelena latovka
R     21 Poa molinerii suholjubna latovka
R     10 Poa chaixii širokolistna latovka
R     7 Poa stiriaca štajerska latovka
      5 Poa pratensis travniška latovka
R     11 Poa remota velika latovka
      24 Poa variegata vijoličasta latovka
    40   Alopecurus lisičji rep
V     3 Alopecurus geniculatus kolenčasti lisičji rep
V     2 Alopecurus aequalis kratkoresi lisičji rep
R     5 Alopecurus rendlei napihnjeni lisičji rep
      4 Alopecurus myosuroides njivski lisičji rep
      1 Alopecurus pratensis travniški lisičji rep
    5   Lolium ljulka
      1 Lolium multiflorum laška ljulka
      5 Lolium remotum njivna ljulka
V     4 Lolium temulentum omotna ljulka
      3 Lolium rigidum toga ljulka
      2 Lolium perenne trpežna ljulka, angleška ljulka
    41   Phleum mačji rep
R     3 Phleum alpinum alpski mačji rep
      2 Phleum bertolonii Bertolonijev mačji rep
      6 Phleum phleoides čučkasti mačji rep
      5 Phleum hirsutum dlakavi mačji rep
R     7 Phleum paniculatum latasti mačji rep
      8 Phleum arenarium peščeni mačji rep
      4 Phleum rhaeticum retijski mačji rep
      9 Phleum tenue šilasti mačji rep
      1 Phleum pratense travniški mačji rep
    28   Deschampsia masnica
      1 Deschampsia cespitosa rušnata masnica
        - subsp. cespitosa  
        - subsp. gaudinii  
        - subsp. parviflora  
      2 Deschampsia flexuosa vijugava masnica
    29   Holcus medena trava
      2 Holcus mollis mehka medena trava
      1 Holcus lanatus volnata medena trava
    72   Spartina metličje
R     1 Spartina maritima metličje
    20   Briza migalica
      1 Briza media navadna migalica
R     2 Briza maxima velika migalica
    74   Setaria muhvič
      3 Setaria macrocarpa Faberjev muhvič
      2 Setaria italica laški muhvič, bar
      6 Setaria pumila sivozeleni muhvič
      5 Setaria verticilliformis varljivi muhvič
      4 Setaria verticillata vretenčasti muhvič
      1 Setaria viridis zeleni muhvič
        - subsp. viridis  
        - subsp. pycnocoma  
    81   Bothriochloa obrad
      1 Bothriochloa ischaemum navadni obrad
    59   Danthonia oklasnica
      1 Danthonia alpina navadna oklasnica
      2 Danthonia decumbens trizoba oklasnica
    50   Aegilops ostika
R     4 Aegilops triuncialis dolgoresa ostika
      2 Aegilops geniculata mala ostika
      1 Aegilops neglecta navadna ostika
      3 Aegilops cylindrica valjasta ostika
    22   Avena oves
      4 Avena barbata brkati oves
        - subsp. barbata  
        - subsp. atherantha  
      2 Avena fatua gluhi oves
      3 Avena sterilis jalovi oves
        - subsp. sterilis  
        - subsp. ludoviciana  
      1 Avena sativa navadni oves
    25   Trisetum ovsenec
      2 Trisetum distichophyllum dvoredni ovsenec
R     1 Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum klasnati ovsenec
      5 Trisetum alpestre planinski ovsenec
      4 Trisetum flavescens rumenkasti ovsenec
      3 Trisetum argenteum srebrni ovsenec
    21   Helictotrichon ovsika
      6 Helictotrichon praeustum alpska ovsika
      2 Helictotrichon petzense karavanška ovsika
      1 Helictotrichon parlatorei Parlatorejeva ovsika
R     4 Helictotrichon versicolor pisana ovsika
      3 Helictotrichon pubescens puhasta ovsika
        - subsp. pubescens  
        - subsp. laevigatum  
      5 Helictotrichon pratense travniška ovsika
    15   Parapholis ozkorepka
R     2 Parapholis strigosa suha ozkorepka
K     1 Parapholis incurva zakrivljena ozkorepka
    23   Arrhenatherum pahovka
      1 Arrhenatherum elatius visoka pahovka
        - subsp. elatius  
        - subsp. bulbosum  
    58   Cortaderia pampaška trava
      1 Cortaderia selloana pampaška trava
    12   Dactylis pasja trava
      1 Dactylis glomerata navadna pasja trava
        - subsp. glomerata  
        - subsp. slovenica  
        - subsp. lobata  
    8   Cynosurus pasji rep
      1 Cynosurus cristatus navadni pasji rep
      2 Cynosurus echinatus resnati pasji rep
    71   Cynodon pesjak
      1 Cynodon dactylon prstasti pesjak
    44   Elytrigia pirnica
      4 Elytrigia atherica gostocvetna pirnica
      2 Elytrigia juncea ločkasta pirnica
      1 Elytrigia elongata podaljšana pirnica
      5 Elytrigia repens plazeča pirnica
      3 Elytrigia intermedia srednja pirnica
        - subsp. intermedia srednja pirnica
        - subsp. barbulata lasasta pirnica
    68   Sporobolus plodomet
      3 Sporobolus indicus indijski plodomet
      1 Sporobolus neglectus prezrti plodomet
      2 Sporobolus vaginiflorus vitkoplodni plodomet
    9   Catabrosa povirka
R     1 Catabrosa aquatica navadna povirka
    65   Eleusine prosenka
      1 Eleusine indica indijska prosenka
    73   Panicum proso
      1 Panicum dichotomiflorum golo proso
      3 Panicum capillare lasasto proso
        - subsp. capillare  
        - subsp. hillmanii  
        - subsp. gattingeri  
      2 Panicum miliaceum navadno proso
        - subsp. miliaceum  
        - subsp. ruderale  
        - subsp. agricola  
    42   Milium prosulja
      1 Milium effusum razprostrta prosulja
        - subsp. effusum  
        - subsp. alpicolor  
    82   Miscanthus prstasti trstikovec
      1 Miscanthus sinensis kitajski prstasti trstikovec
    49   Triticum pšenica
      1 Triticum dicoccon dvozrna pšenica
      4 Triticum aestivum navadna pšenica
      3 Triticum spelta pšenica sevka
      2 Triticum durum trda pšenica
    62   Piptatherum riževka
R     2 Piptatherum miliaceum subsp. thomasii navadna riževka
      1 Piptatherum virescens zelenkasta riževka
    2   Leersia rižolica
      1 Leersia oryzoides navadna rižolica
    48   Secale
      1 Secale cereale
    79   Sorghum sirek
      2 Sorghum halepense divji sirek
      1 Sorghum saccharatum navadni sirek
    30   Aira sitevik
      2 Aira elegantissima mični sitevik
R     1 Aira caryophyllea navadni sitevik
    19   Glyceria sladika
      2 Glyceria notata nagubana sladika
      1 Glyceria fluitans plavajoča sladika
      5 Glyceria striata progasta sladika
R     3 Glyceria declinata sivozelena sladika
      4 Glyceria maxima velika sladika
      križ. Glyceria x pedicellata plav. x nagubana sladika
    10   Puccinellia slanovka
V     1 Puccinellia palustris močvirska slanovka
      2 Puccinellia distans navadna slanovka
V     3 Puccinellia fasciculata šopasta slanovka
    26   Koeleria smiljica
      4 Koeleria lobata bleščeča smiljica
      3 Koeleria pyramidata navadna smiljica
      2 Koeleria macrantha nežna smiljica
      1 Koeleria eriostachya volnata smiljica
    78   Digitaria srakonja
Ex?     3 Digitaria aegyptiaca egiptovska srakonja
Ex?       - subsp. aegyptiaca  
Ex?       - subsp. caucasica  
      2 Digitaria sanguinalis krvavordeča srakonja
        - subsp. sanguinalis  
        - subsp. pectiniformis  
      1 Digitaria ischaemum mala srakonja
      4 Digitaria ciliaris vejicata srakonja
    36   Apera srakoperec
      2 Apera interrupta gostocvetni srakoperec
      1 Apera spica-venti navadni srakoperec
    67   Muehlenbergia srakoperka
      1 Muehlenbergia schreberi Schreberjev srakoperka
    61   Achnatherum sršica
      2 Achnatherum bromoides klasasta sršica
      1 Achnatherum calamagrostis navadna sršica
    53   Bromus stoklasa
      4 Bromus racemosus grozdasta stoklasa
      11 Bromus japonicus japonska stoklasa
        - subsp. japonicus  
        - subsp. anatolicus  
      7 Bromus hordeaceus ječmenasta stoklasa
        - subsp. hordeaceus ječmenasta stoklasa
        - subsp. molliformis španska stoklasa
        - subsp. pseudothominii mehka stoklasa
      6 Bromus lepidus mala stoklasa
  Z - H   3 Bromus grossus mnogocvetna stoklasa
      9 Bromus squarrosus nasršena stoklasa
      1 Bromus arvensis njivska stoklasa
      5 Bromus commutatus spremenljiva stoklasa
R     10 Bromus intermedius srednja stoklasa
K     8 Bromus scoparius šibasta stoklasa
      2 Bromus secalinus žitna stoklasa
    52   Bromopsis stoklasec
      1 Bromopsis inermis goli stoklasec
      2 Bromopsis condensata subsp. microtricha kraški stoklasec
      4 Bromopsis pannonica panonski stoklasec
      5 Bromopsis erecta pokončni stoklasec
      6 Bromopsis ramosa razvejeni stoklasec
        - subsp. ramosa razvejeni stoklasec
        - subsp. benekenii Benekenov stoklasec
      3 Bromopsis transsilvanica transilvanski stoklasec
    57   Molinia stožka
      1 Molinia caerulea modra stožka
        - subsp. caerulea modra stožka
        - subsp. arundinacea trstikasta stožka
    37   Calamagrostis šašulica
      1 Calamagrostis villosa dlakava šašulica
      5 Calamagrostis arundinacea gozdna šašulica
      3 Calamagrostis epigejos navadna šašulica
      6 Calamagrostis varia pisana šašulica
R     2 Calamagrostis canescens siva šašulica
R     4 Calamagrostis pseudophragmites trstikasta šašulica
    7   Psilurus ščetinec
R     1 Psilurus incurvus resasti ščetinec
    75   Oplismenus ščetinka
R     1 Oplismenus undulatifolius nagubanolistna ščetinka
    16   Hainardia šilavka
R     1 Hainardia cylindrica valjasta šilavka
    31   Hierochloe šmarna trava
      1 Hierochloe australis šmarna trava
    34   Agrostis šopulja
      3 Agrostis alpina alpska šopulja
      7 Agrostis castellana kastiljska šopulja
      6 Agrostis tenuis lasasta šopulja
R     5 Agrostis agrostiflora nizka šopulja
      9 Agrostis gigantea orjaška šopulja
      1 Agrostis canina pasja šopulja
      8 Agrostis stolonifera plazeča šopulja
      2 Agrostis vinealis resavska šopulja
      4 Agrostis rupestris skalna šopulja
    66   Cleistogenes togobil
      1 Cleistogenes serotina jesenski togobil
    14   Sclerochloa trda trava
R     1 Sclerochloa dura navadna trda trava
    13   Catapodium trdulja
R     2 Catapodium marinum obmorska trdulja
      1 Catapodium rigidum navadna trdulja
        - subsp. rigidum  
R       - subsp. majus  
    39   Gastridium trebuhovka
K     1 Gastridium ventricosum navadna trebuhovka
    63   Aristida triresa
      1 Aristida longespica nežna triresa
    69   Crypsis trnica
      2 Crypsis alopecuroides lisičjerepa trnica
Ex     1 Crypsis aculeata navadna trnica
Ex     3 Crypsis schoenoides sitasta trnica
    56   Phragmites trst
      1 Phragmites australis navadni trst
    17   Sesleria vilovina
      1 Sesleria ovata jajčastoklasa vilovina
      3 Sesleria autumnalis jesenska vilovina
      2 Sesleria sphaerocephala obloklasa vilovina
        var. sphaerocephala  
        var. wulfeniana  
      4 Sesleria caerulea pisana vilovina
      4a - subsp. caerulea  
      4b - subsp. calcaria  
      4c - subsp. angustifolia  
      4d - subsp. sadleriana  
      5 Sesleria juncifolia tankolistna vilovina
        - subsp. juncifolia  
        - subsp. kalnikensis kalniška vilovina
    3   Nardus volk
      1 Nardus stricta volk
    38   Lagurus zajčji rep
Ex     1 Lagurus ovatus zajčji rep
    80   Chrysopogon zlatolaska
      1 Chrysopogon gryllus zlatolaska
    47   Dasypyrum žitec
Ex?     1 Dasypyrum villosum dlakavi žitec