Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 112 Dipsacaceae ščetičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    5   Knautia grabljišče
      5 Knautia longifolia dolgolistno grabljišče
      1 Knautia integrifolia enoletno grabljišče
      4 Knautia fleischmannii Fleischmannovo grabljišče
      3 Knautia illyrica ilirsko grabljišče
      2 Knautia arvensis njivsko grabljišče
      6 Knautia drymeia ogrsko grabljišče
        - subsp. intermedia  
        - subsp. tergestina  
        - subsp. drymeia  
    6   Scabiosa grintavec
      3 Scabiosa lucida bleščeči grintavec
        - subsp. lucida
        - subsp. stricta
      2 Scabiosa hladnikiana Hladnikov grintavec
R     7 Scabiosa silenifolia lepničevolistni grintavec
      4 Scabiosa columbaria navadni grintavec
      5 Scabiosa triandra poljski grintavec
      6 Scabiosa ochroleuca rumenkasti grintavec
      1 Scabiosa graminifolia travniški grintavec
    3   Succisa izjevka
      1 Succisa pratensis travniška izjevka
    4   Succisella objed
V     1 Succisella inflexa navadni objed
    2   Cephalaria obloglavka
R     2 Cephalaria leucantha bleda obloglavka
K     1 Cephalaria transsylvanica romunska obloglavka
    1   Dipsacus ščetica
      2 Dipsacus laciniatus deljenolistna ščetica
      3 Dipsacus pilosus dlakava ščetica
      1 Dipsacus fullonum divja ščetica