Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 106 Monotropaceae samovratčevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Monotropa samovratec
      2 Monotropa hypopitys dlakavi samovratec
      1 Monotropa hypophegea goli samovratec