Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 062 Rutaceae rutičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    2   Dictamnus jesenček
      1 Dictamnus albus navadni jesenček
    1   Ruta rutica
      2 Ruta divaricata razkrečena rutica
      3 Ruta patavina rumena rutica
      1 Ruta graveolens vinska rutica